Përdorimi i fjalorit ofendues karrshi një gruaje

Koalicioni i organizatave joqeveritare “Të Drejtat e Barabarta për të Gjithë” reagon ndaj fjalorit denigrues të përdorur nga z. Sami Kurteshi, anëtar i Lëvizjes Vetëvendosje dhe ish-Avokat i Popullit, i cili znj. Dhurata Hoxha, Ministren e Drejtësisë, mbrëmë e ka quajtur “lopë”.

Jemi të zhgënjyer nga z. Kurteshi, sepse para se të angazhohej në politikë, ai për disa vite ka qenë udhëheqës i institucionit kryesor për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, obligim i të cilit është edhe mbikëqyrja e nivelit të respektimit të barazisë gjinore në shoqëri.

Reagimi e plotë mund të e gjeni ketu.